Missie

Groot Eiland biedt Brusselaars en bewoners uit de rand die ver van de arbeidsmarkt staan de kans om hun competenties, creativiteit en talenten te ontplooien. Via opleiding en werkervaring in uiteenlopende sectoren zoals schrijnwerkerij, verkoop, horeca en stadslandbouw en via jobcoaching begeleiden we hen op weg naar een baan.  
Daarnaast bieden we arbeidszorg, een werk- en begeleidingstraject op maat aan personen die om uiteenlopende redenen niet terecht kunnen in het reguliere arbeidscircuit.
Bewuste consumenten en bedrijven met aandacht voor transitie kunnen meestappen in ons verhaal via de brede waaier aan diensten en producten die we aanbieden. Duurzaamheid, sociaal ondernemen en een economisch realistisch business model gaan hand in hand bij alles wat we doen. 


Waarden

Respect voor iedereen
Bij Groot Eiland staat respect centraal. Respect voor collega’s, bezoekers en leveranciers, ongeacht hun afkomst, geslacht, nationaliteit, geloof, seksuele geaardheid of eventuele beperking. 
We werken samen aan een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Waardig werk
Waardig werk is een mensenrecht. Groot Eiland wil een aangename, open werkplek zijn waarin iedereen zich persoonlijk en professioneel kan ontwikkelen.

Versterk je skills
Via opleidingen, werkervaring, arbeidszorg en coaching oefenen onze medewerkers hun vaardigheden. Zo zullen ze steeds sterker staan in de organisatie én de samenleving.

Tous ensemble!
We vragen dat elke medewerker zich 100 procent inzet en verantwoordelijkheid neemt. Groot Eiland is een groot verhaal dat we allemaal samen schrijven.

Duurzaam denken, duurzaam doen
Sociaal ondernemen en een realistisch zakenmodel gaan hier hand in hand met een focus op duurzaamheid.
Bij Groot Eiland kiezen we altijd voor activiteiten met een ecologische, economische en sociale meerwaarde op lange termijn.
Duurzaamheid betekent bij ons ook: een inclusieve organisatie die ruimte biedt voor menselijke ontwikkeling.


Onze statuten 2024